Jaarstukken 2018

Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen

Overzicht afgesloten kapitaalinvesteringen

Bedragen * € 1.000,-

Beschikbaar

Werkelijk

Cumulatief

krediet

besteed

besteed

2018

2018

Vervanging investering ICT 2017

50

51

51

Dienstverlening burgers/ondernemers

147

44

147

Compagniesingel Medemblik

70

72

72

Subsidie

-35

-35

-35

Fietspad Driesprong Wervershoof

53

54

54

Subsidie

-26

-26

-26

Openbare verlichting Medemblik

88

93

93

Baggeren en saneren havens

1.271

919

1.295

Subsidie

-748

-654

-842

Kunstgrasveld Spartanen

400

410

410

Accommodatiebeleid

1.801

6

1.801

Verbouw ivm staanplaatsen

566

47

563

Subsidie

-230

0

-78

Vervanging materieel buitendienst 2016

150

134

149

Totaal

3.556

1.114

3.655