Jaarstukken 2018

Verbonden partijen

Overzichten

Overzichten

U vindt hier twee overzichten.

1    Totaaloverzicht

Dit overzicht geeft het bestuurlijke en financiële belang weer van de gemeente in de verbonden partijen. Ook geeft het een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in de verbonden partijen.

Bedragen *€ 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Belang

Eigen vermogen 31-12-2018

Vreemd vermogen
31-12-2018

Resultaat 2018

Bijdrage 2018

1,2,3

OBS

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t

n.v.t.

-

41

1

Westfries Archief

Vertegenwoordiging in het AB

358

41

-29

306

1

DeSom

Vertegenwoordiging in het AB

616

1.814

54

1.612

2

GGD

Vertegenwoordiging in het AB

241

12.542

328

1.625

2

WerkSaam

Vertegenwoordiging in het AB

7.469

12.069

-

1.429

3

Veiligheidsregio

Vertegenwoordiging in het AB

5.010

41.785

521

2.714

3

RUD

Vertegenwoordiging in het AB

2.595

4.118

1.365

1.262

3

CAW

Vertegenwoordiging in het AB

853

3.456

4

-

3

RSW

Vertegenwoordiging in het AB

2.534

2.088

33

234

3

Archeologie West-Friesland

Centrumgemeente (Hoorn)

n.v.t

n.v.t

n.v.t

53

Subtotaal bijdrage gemeenschappelijke regelingen

9.276

1

BNG

Aandeelhouder (0,025%)

4.258.000

133.251.000

337.000

-

3

ONHN

Aandeelhouder(3,54%)

843

2.498

37

-

3

Stadshavens

Aandeelhouder(100%)

603*

951*

-24*

-

*cijfers 2017

3

Alliander

Aandeelhouder (0,209%)

4.129.000

4.216.000

334.000

-

Subtotaal bijdragen vennootschappen en coöperaties

-

Totale bijdragen verbonden partijen

9.276

2    Risico's

Dit overzicht laat de risico’s zien die niet zijn gedekt in de begrotingen van de verbonden partijen. Deze risico’s hebben we meegenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. We verwijzen u verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Bedragen *€ 1.000,-

Programma

Verbonden partij

Risico's

Risico gemeente Medemblik

2

GGD

Totaal € 209, aandeel Medemblik 6,7%

14

3

CAW

Garantstelling HVC

15.408

3

RUD

Totaal € 273, aandeel Medemblik

19

Totale ongedekte risico's

15.441