Jaarstukken 2018

Onze thema's

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Met duurzaamheid bedoelen we het streven om verstandig met energiebronnen en het milieu om te gaan. Ons doel is om in 2020 ’20-20-20’ te bereiken. Dat betekent:

  • 20% minder CO2 uitstoot;
  • 20% minder energieverbruik;
  • 20% duurzaam opgewekte energie.

Deze verminderingsdoelstelling is ten opzichte van het peiljaar 2008.

Wat we gaan doen om onze duurzaamheidsdoelstelling te halen is:

  • wij kopen zoveel mogelijk in bij organisaties die duurzaam werken;
  • gebruiken 100% groene energie;
  • en verduurzamen onze gebouwen.

Maar het ’20-20-20’ doel halen kunnen we niet alleen. Daar hebben we uw hulp hard bij nodig!