Jaarstukken 2018

Bedrijfsvoering

Ontwikkelingen informatiemanagement

Ontwikkelingen informatiemanagement

Deelname VNG trajecten
In 2018 hebben we, in DeSom-verband, deelgenomen aan de VNG aanbestedingen GT Vast & GT Mobiel. GT staat voor Gemeentelijke Telecommunicatie. De uitkomst van deze aanbestedingen hebben we in 2018 in Medemblik geïmplementeerd. Deze overgang naar een andere leverancier en andere contractvoorwaarden hebben ons een besparing op de kosten van vaste en mobiele telefonie opgeleverd.

Werkplekconcept en cloud-infrastructuur
We hebben een werkplekconcept vastgesteld dat in de komende jaren bij alle Westfriese gemeenten wordt geïmplementeerd. Hiervoor hebben wij al in de begroting 2019 middelen gevraagd. De komende jaren maken we de transitie naar een cloud-infrastructuur.

Harmonisatie informatielandschap Westfriesland
In 2018 zijn de eerste regionale aanbestedingen succesvol afgerond. Er zijn contracten getekend voor een Social Intranet en een Westfries E-depot. In 2019 worden deze in onze gemeente geïmplementeerd.