Jaarstukken 2018

Programma 1 Dienstverlening en organisatie

Overhead

Overhead

In het volgende overzicht vindt u de kosten van onze overhead en hoe deze is opgebouwd. Overhead zijn de kosten die niet direct aan de taakvelden zijn te koppelen.

Bedragen * € 1.000,-

Realisatie

2018

Begroting
na
wijziging
2018

Begroting

2018

Management en managementondersteuning

-1.566

-1.472

-1.373

Personeel en organisatie

-1.393

-1.812

-1.507

Informatie en beheer

-3.845

-3.912

-3.997

Financiën en AO/IC

-1.010

-989

-926

Juridische zaken

-573

-709

-689

Communicatie

-532

-477

-367

Inkoop en facilitaire zaken

-683

-632

-587

Huisvesting

-1.174

-1.233

-765

Totaal overhead

-10.755

-11.236

-10.211

In de paragraaf Bedrijfsvoering lichten we de belangrijkste ontwikkelingen toe.