Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Bouwgrond in exploitatie

Bouwgrond in exploitatie

Resultaten en prognoses

Volgens de BBV mogen we gronden indelen in de categorieën ‘gronden in exploitatie’ of ’strategische gronden’. Op dit moment hebben we 23 plannen in exploitatie. Daarnaast ontwikkelen ontwikkelaars 12 plannen.
In 2018 behaalden we de volgende resultaten:

Bedragen * € 1.000,-

Winsten

Tuinstraat West

Hauwert

8

De kreeklanden

Wognum

67

Hieronymus 

Wognum

7

Sew-terrein

Nibbixwoud

17

Subtotaal

99

Verliezen

Molenwei Zuid

Sijbekarspel

6

Moskee 

Medemblik

1

Subtotaal

7

Per saldo een voordelig  resultaat

92

Toelichting
De grondexploitaties Tuinstraat West, Hieronymus, Molenwei Zuid en de Moskee zijn afgerond.

Voorzieningen
Indien de prognose van een grondexploitatie een verlies laat zien dient een voorziening te worden getroffen.
Onder andere voor de grondexploitatie G Slagterlaan was een voorziening getroffen van € 300.000,-.
De grondexploitatie G. Slagterlaan is in 2018 conform de ramingen afgerond. Dit betekent dat de getroffen voorziening opgeheven kan worden.

We actualiseerden de prognoses van onze grondexploitaties. Deze prognoses leveren een positief eindresultaat op. We verwachten nog positieve resultaten van € 1.401.635,-.
Een overzicht van de woningexploitaties in onze gemeente vindt u onder Overzicht.