Jaarstukken 2018

Grondbeleid

Bedrijven in exploitatie

Bedrijven in exploitatie

Op dit moment exploiteren we vier bouwterreinen. We berekenden de prognose op deze gronden opnieuw. Dat levert een positieve verwachting op van € 842.579,-.

De uitgifte van het bedrijventerrein trekt gestaag aan.

Daarnaast exploiteren projectontwikkelaars drie terreinen in de gemeente.

Een overzicht van de exploitaties van bedrijventerreinen in onze gemeente vindt u onder Overzicht.