Jaarstukken 2018

Programma 2 Samen leven en ondersteuning

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de rekening. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. Hieronder vindt u de indicatoren horende bij programma 2. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke gemeenten

Onderwijs

Absoluut verzuim (niet op school ingeschreven)
(per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2016)

1,0

1,4

Relatief verzuim (schoolverzuim zonder geldige reden)
(per 1.000 inwoners 5 - 18 jaar, 2016)

14,6

20,4

Voortijdige schoolverlaters totaal VO+MBO (% totaal aantal leerlingen 12 - 23 jaar, 2016)

1,3

1,4

Sport

Niet-wekelijkse sporters (%, 2016)

49,3

49,9

Sociaal Domein

Banen
(per 1.000 inwoners van 15 - 65 jaar, 2017)

584,5

560,6

Netto arbeidsparticipatie
(% werkzame beroepsbevolking / totale
beroepsbevolking, 2017)

68,1

67,4

Jeugdwerkloosheid
(% 16 t/m 22 jarigen, 2015)

1,12

1,2

Personen met een bijstandsuitkering
(per 1.000 inwoners, eerste halfjaar 2018)

19,9

24,1

Lopende re-integratievoorzieningen
(per 1.000 inwoners van 15 – 65 jaar, eerste halfjaar 2018)

26,0

21,4

Kinderen in armoede (uitkeringsgezin)
(% kinderen tot 18 jaar, 2015)

3,5

3,9

Jongeren met jeugdhulp
(% van alle jongeren tot 18 jaar, eerste halfjaar 2018)

9,2

8,8

Jongeren met jeugdbescherming
(% van alle jongeren tot 18 jaar, eerste halfjaar 2018)

1,2

1,0

Jongeren met jeugdreclassering
(% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar, eerste halfjaar 2017)

0,2

0,3

Jongeren met een delict voor de rechter
(% 12 t/m 21 jarigen, 2015)

0,66

0,95

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
(per 1.000 inwoners, eerste halfjaar 2018)

48,0

50,0