Jaarstukken 2018

Programma 3 Wonen, werken en recreëren

Beleidsindicatoren

Beleidsindicatoren

Vanaf 2017 maakt een verplichte set aan beleidsindicatoren onderdeel uit van de rekening. De gegevens komen van www.waarstaatjegemeente.nl. We gebruiken deze indicatoren waar nodig om ons beleid bij te sturen. Hieronder vindt u de indicatoren horende bij programma 3. We verwijzen u verder naar www.waarstaatjegemeente.nl. Ook vindt u daar achtergrondinformatie over de beleidsindicatoren.

Beleidsindicatoren (wettelijk verplicht)

Medemblik

Weinig stedelijke
gemeenten

Openbare orde en veiligheid

Verwijzingen Halt
(per 10.000 jongeren, 2017)

59

106

Winkeldiefstallen
 (per 1.000 inwoners, 2017)

0,6

0,8

Geweldsmisdrijven
(per 1.000 inwoners, 2017)

3,7

3,4

Diefstallen uit woning
(per 1.000 inwoners, 2017)

2,3

2,1

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
(per 1.000 inwoners, 2017)

4,0

4,5

Wonen en bouwen

Gemiddelde WOZ waarde
(€ 1.000, 2018)

221,0

241,0

Nieuw gebouwde woningen
(per 1.000 woningen, 2016)

8,7

7,1

Demografische druk
(%, 2018)

76,3

78,3

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden
(€, 2018)

702,0

668,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden
(€, 2018)

799,0

745,0

Economie

Functiemenging (verhouding banen en woningen)
(%, 2017)

51,2

49,4

Vestigingen van bedrijven
(1.000 inwoners van 15 - 64 jaar, 2017)

128,9

119,4

Milieubeheer

Omvang huishoudelijk restafval
(kg per inwoner, 2017)

132,0

133,0

Hernieuwbare elektriciteit
(%, 2017)

11,4

onbekend