Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen

In onderstaand overzicht is dit berekend:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2018

1. Beschikbare weerstandscapaciteit

34.292

2. Benodigde weerstandscapaciteit

21.475

3. Weerstandsvermogen (1:2)

1,6

We hebben de ontwikkeling van het weerstandsvermogen in de afgelopen jaren inzichtelijk gemaakt in onderstaande tabel.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Weerstandvermogen

27.816

29.249

31.731

31.530

28.513

32.530

34.292

Benodigd obv risico's

12.600

13.900

17.300

18.056

18.000

21.806

21.475