Jaarstukken 2018

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit

Onderstaand overzicht laat de beschikbare weerstandscapaciteit zien:

Bedragen * € 1.000,-

31-12-2018

Algemene reserve

30.835

Onbenutte belastingcapaciteit

3.457

Totaal   

34.292

ga terug