Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Kwijtschelding

Kwijtschelding

Inwoners met een laag inkomen hoefden onder bepaalde voorwaarden het belastingbedrag niet te betalen. Ze konden kwijtschelding aanvragen voor onroerende zaakbelasting, hondenbelasting (eerste hond), rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Kwijtscheldingen

213

232

19

Totaal

213

232

19