Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Leges

Leges

Met deze rechten brachten we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verleenden we op aanvraag van onze inwoners. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en afgifte paspoort en rijbewijs. In de meeste gevallen is sprake van kostendekkende tarieven. Voor een aantal producten besloot de raad geen kostendekkend tarief in rekening te brengen. Het gaat om de volgende producten:

  • gehandicaptenparkeerkaart;
  • evenementen;
  • niet-commerciële horecavergunning.

De meeropbrengst heeft betrekking op leges omgevingsvergunningen en is het gevolg van een aantal grote projecten met een hoge bouwsom.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Leges

2.226

2.457

231

Totaal

2.226

2.457

231

ga terug