Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Hondenbelasting

Hondenbelasting

Deze belasting wordt geheven van iedere houder van een hond of een kennel. We controleerden opnieuw 1/3 van het adressenbestand. Daarmee garandeerden we de volledigheid van de belastingplicht.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Hondenbelasting

185

185

-

Totaal

185

185

-

ga terug