Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing

HVC verzorgt voor de gemeente Medemblik de inzameling en verwerking van het huishoudelijke afval. HVC bracht de kosten bij ons in rekening. Via de afvalstoffenheffing verhaalden we deze kosten bij onze inwoners. De afvalstoffenheffing kent afzonderlijke tarieven voor een éénpersoonshuishouden en voor een meerpersoonshuishouden. Het zijn kostendekkende tarieven, zie hierna bij 5.

Net als over 2017 hebben we een overschot. Hier staan nog extra kosten HVC tegenover.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Afvalstoffenheffing

6.228

6.527

298

Totaal

6.228

6.527

298

ga terug