Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Watertoeristen- toeristen en forensenbelasting

Watertoeristen-, toeristen- en forensenbelasting

Deze belastingen worden geheven van personen die niet in de Basis Registratie Persoonsgegevens van onze gemeente zijn ingeschreven, maar hier wel verblijven. Zij droegen zo bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Toeristen

338

283

-55

Watertoeristen

145

142

-2

Forensen

144

147

3

Totaal

626

572

-54

De verlaagde opbrengst heeft hoofdzakelijk twee oorzaken:
- een camping is gesloten;
- arbeidsmigranten schrijven zich meer in. Hierdoor is de verblijfbieder geen toeristenbelasting
 meer verschuldigd.

ga terug