Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Lijkbezorging

Lijkbezorging

Deze rechten hieven we voor het dekken van de kosten van onderhoud van graven in onze gemeente.

Van minder graven zijn de grafrechten verlengd.

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Begrafenisrechten

18

19

1

Leges en afkoopsommen

290

251

-39

Totaal

307

270

-38

ga terug