Jaarstukken 2018

Lokale heffingen

Totaaloverzicht

Totaaloverzicht

Hieronder vindt u een totaaloverzicht de werkelijke opbrengsten. Deze vergelijken we met de verwachte opbrengst:

Bedragen * € 1.000,-

Begroting 2018

Rekening 2018

Verschil

Eigenaar woning

3.816

3.844

28

Eigenaar niet-woning

1.376

1.385

9

Gebruiker niet-woning

961

958

-3

Hondenbelasting

185

185

-

Watertoeristen

145

142

-2

Toeristen

338

283

-55

Forensen

144

147

3

Afvalstoffenheffing

6.228

6.527

298

Riool eigenaar woning

3.696

3.720

25

Riool eigenaar niet-woning

455

460

5

Leges en afkoopsommen

290

251

-39

Begrafenisrechten

18

19

1

Leges

2.226

2.457

231

Totaal

19.877

20.378

500