Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Groen

Groen

Openbaar groen is belangrijk voor waterberging, klimaat, ecologie en recreatie. We maakten in ons groenbeheer onderscheid in de groene omgeving en de bomen. We onderhielden het groen volgens het Groenbeheerplan.
Dat betekent dat we:

  • 280 hectare groen beheerden. Dit groen bestaat uit heesters, rozen, vaste planten, bos, bosplantsoen, gazons en bermen;
  • 25.000 bomen beheerden. Deze delen we in, in lei-, knot en normale bomen. We maakten onderscheid in standplaats: bomen in verharding, in beplanting of in gras.

In 2018 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten uit:

  • gefaseerd vervangen van bomen in Onderdijk. In Onderdijk hebben we te maken met essentak sterfte;
  • omvormen van heesterbeplanting naar vaste plantenborders op diverse locaties;
  • extra inzet op het bestrijden van onkruid op verhardingen zonder gebruik van chemische middelen;
  • aanplanten van bomen, heesters en vaste planten langs de Oosteinderweg (laatste fase) in Wognum;
  • aanplanten van bomen en heesters in het Dirk Veermanhof in Wognum;
  • aanplanten van het nieuwe parkeerterrein bij WC De Boogerd in Wognum met bomen, heesters, vaste planten en blokhagen;
  • aanbesteden van het vegen van goten en onkruidbestrijding op verharding;
  • bestrijden van Japanse duizendknoop (invasieve exoot).