Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Kunstwerken

Kunstwerken

Onder kunstwerken verstaan we civieltechnische bouwwerken, zoals vaste en beweegbare bruggen, schutsluizen, duikers, kade- en oeverconstructies. Het beheer ligt vast in de nota 'Beheerplan Kunstwerken'.
We beheren:

  • 288 vaste en 3 beweegbare bruggen. Daarnaast beheren we 'de Westerhavensluis'. Dit is één van de twee schutsluizen in de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Wieringermeer;
  • 330 duikers. Het onderhoud voerden we gelijktijdig uit met het baggeren van de watergangen;
  • 2.700 m1 kademuur en 5.400 m1 damwand. Hiervan bevindt zich 1.900 m1 kade en 540 m1 damwand in de havens van Medemblik;
  • 27 steigers, 24 stuwen en een aantal plaatsen waar boten het water in kunnen.

In 2018 voerden we naast het reguliere onderhoud de volgende projecten/werkzaamheden uit:

  • oplossen problemen aan De Kielkade. Daar waar mogelijk losten we de punten meteen op. Op twee ander locaties kozen we voor een eenvoudige oplossing. We monitoren nu deze locaties. Daarmee beoordelen we of de oplossingen voldoende zijn;
  • de vervanging van brug AB02 op de grens van Abbekerk en Lambertschaag;
  • in 2018 hebben we 700m aan beschoeiingen in verschillende kernen gerealiseerd. Van deze 700m hebben we 400m oude beschoeiingen vervangen. Daarnaast hebben wij 300m aan nieuwe beschoeiing in Wervershoof geplaatst. Het nieuw geplaatste beschoeiingen was een pilot van gerecyclede (auto) dashboard;
  • verder hebben wij 160m aan damwand gerealiseerd. Hiervan is 90m nieuw gerealiseerd, en 70m bestaande oeverbescherming is vervangen;
  • inspectie beschoeiingen in Abbekerk en Andijk;
  • 16 duikers doorgespoten aan de Westeinderweg, Wognum.