Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Meubilair

Meubilair

In de openbare ruimte onderscheiden we verschillende soorten meubilair: openbare verlichting, straatmeubilair, parkmeubilair en speeltoestellen.
We beheerden:

  • 9.600 lantaarnpalen. Ruim 670 daarvan zijn met LED verlichting uitgerust. Ongeveer de helft van de lantaarnpalen sluit aan op een eigen kabelnetwerk dat bestaat uit 45 kasten en ruim 180 km kabels. We onderhielden de verlichting zoals vastgelegd in het 'Beleidsplan Openbare Verlichting 2013-2017';
  • 20 km hekwerk, 9.500 verkeers-, straatnaam- en verwijzingsborden en 60 kunstobjecten en gedenkmonumenten;
  • 481 banken en 556 afvalbakken;
  • 800 speeltoestellen en 15.000 m2 speelondergrond.

In 2018 voerden we naast regulier onderhoud verschillende projecten uit:

  • armaturen vervangen door LED;
  • voorbereiding bestek vervanging Openbare Verlichting in de kernen Medemblik, Onderdijk, Wervershoof en Zwaagdijk-Oost. Daar vervangen we ruim 1150 armaturen door LED;
  • het vervangen van verlichtingskasten aan de Weder te Midwoud, Oudevaartsgat en Opperdoezerpad te Medemblik, Kronkelbaan te Abbekerk en het beter scheiden van het verlichtingsnetwerk van Liander en de gemeente;
  • het ombouwen van 46 armaturen in het centrum Andijk naar LED;
  • samen met Liander de inventarisatie verbeteren van lichtmasten die zijn aangesloten op het net van Liander en welke zijn aangesloten op het net van de gemeente. De resultaten daarvan borgen we in ons beheersysteem Techview.