Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

GRIP op Ruimtelijke Projecten

GRIP op Ruimtelijke Projecten

De herinrichting en het beheren van de openbare ruimte doen we niet alleen. Zo houden we rekening met de wensen van onze inwoners. Maar ook stemmen we onze plannen af met andere partijen. Partijen die ook werkzaamheden uitvoeren in onze gemeente, zoals netbeheerders en woningcorporaties. We willen bereiken dat we zoveel mogelijk werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren. Natuurlijk vanuit de eigen verantwoordelijkheid van de diverse partijen. Deze werkwijze noemen we Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Daarmee willen we het volgende bereiken:

 • een duurzame inrichting;
 • een efficiënte inzet van middelen;
 • het beperken van overlast voor omwonenden.

Om deze plannen samen af te stemmen, stelden we een kernteam samen. Dit kernteam helpt ook bij het uitvoeren van het programma Duurzaam Medemblik. Immers wil het Rijk dat woningen vanaf 2050 afgesloten zijn van aardgas. Om deze transitie te bereiken hebben we onze partners hard nodig.

De volgende projecten startten we in 2018:

 • in Zwaagdijk-West is samen met de dorpsraad een kernvisie opgesteld. Vooruitlopend op het uitvoeringsprogramma pakten we een aantal zaken op, zoals:
  • aanpak oversteekplaats bij de school;
  • ontwerp herinrichting speelterrein "de Wildebras" rondom het dorpshuis;
  • organisatie bijeenkomst over levensloop bestendig wonen.
 • voor de kernen Abbekerk/Lambertschaag, Twisk en Hauwert is een uitvoeringsprogramma opgesteld naar aanleiding van de kernvisies;
 • in Medemblik-Centrum is het fietsparkeren verbeterd en wordt de parkeerproblematiek nader onderzocht;
 • in Andijk is een samen met inwoners een speelplaats ingericht.