Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Riolering

Riolering

We beheerden en onderhielden 350 km riolering, 120 rioolgemalen, 550 minigemalen, 15.500 straatkolken en 18.000 huisaansluitingen. De belangrijkste functies van de riolering zijn zorgen voor volksgezondheid, droge voeten en de leefomgeving. Het beheer is vastgelegd in het 'Gemeentelijk Rioleringsplan'
We maken onderscheid tussen:

 • vrijverval riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van buizen en putten waarin het afvalwater wordt opgevangen en door de zwaartekracht naar rioolgemalen stroomt. Daar vandaan pompen we het afvalwater naar de zuivering;
 • mechanische riolering;
  Deze bestaat uit een stelsel van kleine gemaaltjes en drukleidingen. Het ligt in gebieden waar aanleg van vrijverval riolering niet mogelijk of duur is. Het afvalwater verplaatsen we met pompen;
 • drainage;
  Deze bestaat uit een stelsel van waterdoorlatende buizen. Het ligt op plaatsen waar de grondwaterstand anders te dicht bij de oppervlakte komt. Overtollig grondwater wordt in de buizen opgevangen en naar open water getransporteerd.

In 2018 voerden we naast regulier onderhoud de volgende projecten uit:

 • vervangen verzakt riool Wijzend Nibbixwoud;
 • onderzoek naar foutaansluitingen in Kreeklanden en Westergouw;
 • inspecteren van ongeveer 3 km riolering. Daarmee houden we zicht op de veroudering van de riolering.