Jaarstukken 2018

Onderhoud kapitaalgoederen

Gebouwen

Gebouwen

We zijn eigenaar van 114 gebouwen. Daaronder bevinden zich:

  • 9 kerktorens;
  • 23 scholen;
  • 3 strategisch aangekochte panden. Van deze aangekochte panden is de bestemming nog niet bekend.

Het beheer is vastgesteld in het 'Onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2017 - 2025'.

In 2018 voerden we regulier onderhoud. Daarnaast:

  • zijn de energiebesparende maatregelen van pakket 1 en 2 in het gemeentehuis uitgevoerd. Dit vloeit voort uit het raadsbesluit van 5 oktober 2017;
  • is de haalbaarheid van pakket 3 onderzocht.