Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

Waarborgen

Waarborgen

De in de balans opgenomen bedragen voor verstrekte waarborgen aan natuurlijk- en rechtspersonen kunnen we als volgt gespecificeerd:

Bedragen * € 1.000,-

Organisatie

Aard/

Oorspronke-

Rente-

Boekwaarde

Boekwaarde

Omschrijving

lijk bedrag

percentage

31-12-2017

31-12-2018

Stg. bejaardenzorg WGM

Renovatie keuken

272

7,15

11

-

Stichting Jomegini

Bouw clubgebouw

120

5,10

39

26

Tennisver. 't Gouwtje

Bouw clubgebouw

68

7,00

5

-

HVO

Hypotheken personeel

1.352

div.

837

516

Stg. Museumstoomtram

Restauratie stoomtramstation

264

1,50

125

119

West-Friese Zorggroep de Omring

1.271

5,54

181

121

Stg. Sport en Cultuur

200

5,80

73

60

Sporting Andijk

Nieuwbouw kleedkamer

70

4,60

5

-

Roeivereniging de Kogge

20

2,85

18

17

Borgstelling 100%

3.637

1.294

859

Overgedragen leningen aan WSW

174.040

div.

62.005

67.122

Totaal

177.677

63.299

67.981

Voor bovenvermelde leningen staat de gemeente 100% garant, met uitzondering van:

  • WSW; Voor deze lening heeft een gemeente een achtervang functie voor 50%.
ga terug