Jaarstukken 2018

Balans en de toelichting

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
De gemeente Medemblik is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. De belangrijkste van deze verplichtingen zijn:

  • Huurovereenkomst Zwaagdijk-Oost 204

1.098.750

  • Uitbestedingsovereenkomst brug- en sluisbediening havens Medemblik

80.040

  • Overeenkomst onderhoud sportvelden

148.663

  • Overeenkomst gazon, bermen en watergangen

412.004

  • Licenties software

316.332

ga terug